Bussines App

Во тек со секојдневното користење на компјутерите во работењето, нудиме изработка на Desktop и ОnLine бизнис апликации кои се дизајнирани за олеснување на Вашите секојдневни канцелариски задачи, фактурирање, водење податоци за клиенти, магацинско работење, анализи и извештаи …
Нашата понуда е едноставна!
Вие барате точно наменете апликација – Ние ја дизајнираме за Вас и Ве поддржуваме во користењето.

Visit Us On FacebookVisit Us On Twitter