Web@Start

Web@Start

Start е основен пакет за Ваша webпромоција.
Вклучува до 5 страни со неограничено линкови кон внатрешни и надворешни содржини.
3 е-маил адреси, web обработка на Вашите промотивни текст и сликовни материјали
Пакетот е отворен за Ваша сугестија во уредувањето …

Промотивна цена 95 еур

Visit Us On FacebookVisit Us On Twitter