Web Marketing

Интернетот се повеќе се користи од милиони луѓе секојдневно за да дознаат информации што им се актуелно потребни.
Нашата маркетинг услуга е во секторот Интернет рекламирање.
Ви нудиме можност во Ваше има да доставуваме е-маил понуди и рекламни пораки до широк круг на корисници на електронска пошта, нудиме и рекламни кампањи на Facebook, кој е се почесто средство каде луѓето се информираат .
И во овој сегмент понудата е едноставна!
Вие ни давате краток опис на производот/услугата – Ние подготвуваме предлог кампања!

Visit Us On FacebookVisit Us On Twitter